Forældresamarbejde

FORÆLDRESAMARBEJDE

Det er vigtigt for mig med et tæt
forældre-samarbejde

Det er en utrolig værdigfuld opgave I har betroet mig, at passe jeres barn. Derfor er det vigtigt for mig, at I føler jer velkomne og at vores samarbejde bygger på gensidig tillid og tryghed, hvor vi får talt om både stort og småt omkring barnet, når det giver mening. Jeg opretter
en hemmelig facebook gruppe, hvor I vil kunne følge med i dagligdagen, så I altid har en følelse af at kende og kunne snakke med jeres børn, om deres dage hos mig.

Ud over daglige snakke, vil jeg arrangere tid til løbende trivsels- og udviklingssamtaler efter behov, fx om aftenen.  jeg vil planlægge et par
årlige arrangementer, hvor alle børn og forældre mødes til hyggeligt samvær. Et tæt samarbejde mellem Livstræet og den enkelte familie er vigtigt fordi, det vil give barnet en større følelse af sammenhæng.

Praktisk info